ปลอกหุ้มเชือก

  • ปลอกหุ้มเชือก
MODEL: ROPE PROTECTOR

รายละเอียด

  • ปลอกหุ้มเชือก ป้องกันเชือก บาดหรือเบียดเสียดสี กับอาคารหรือโครงสร้างต่างๆ ซึ่งจะทำให้เชือกเสียหาย และเกิดอันตรายได้