อุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก SHOCK ABSORBER

  • อุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก SHOCK ABSORBER

รายละเอียด

  • Shock Absober ขนาดมาตรฐาน สำหรับใช้กับ Lanyard ความยาวไม่เกิน 2 ม ความยาวของ Avsotber เมื่อคลี่ออกในกรณีมีแรงตกกระชากมากกว่า 200KG