อุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทกSHOCK ABSORBER LIMITED

  • อุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทกSHOCK ABSORBER LIMITED

รายละเอียด

  1. Shock Absober สำหรับใช้งานที่มีความสูงไม่มากใช้กับ Lanyards ความยาวไม่เกิน 1.5 ม ความยาวของAbsorber เมื่อคลี่ออกในกรณ๊แรงตกมากกกว่า 200 Kg