SHOCK ABSORBER ADJUSTABLE ROPE LANYARDS

  • SHOCK ABSORBER ADJUSTABLE ROPE LANYARDS

รายละเอียด

  • Lanyards สร้างขึ้นจาก 12.5 มมเชือกใยสังเคราะห์แบบคงที่ เชือก Kernmantle โครงสร้าง ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความยาว. พร้อมกับโช้คอัพมาตรฐาน (ref.2029) ทั้งสองรุ่น