ROPE LANYARD

  • ROPE LANYARD
  • ROPE LANYARD

รายละเอียด

  • เชือกนิรภัย สร้างจาก 10.5 มิลลิเมตรเชือกใยสังเคราะห์ ไม่มีโช้คอัพ ผ่านรับรอง สำหรับใช้ในการวางตำแหน่ง หรือจุดยึดเท่านั้น