ROPE ADJUSTER

  • ROPE ADJUSTER
  • ROPE ADJUSTER

รายละเอียด

  • เชือกเส้นเล็ก Positioning สร้างขึ้นจาก 12.5 มมเชือกใยสังเคราะห์แบบคงที่ อุปกรณ์ปรับโลหะผสมอลูมิเนียม