อุปกรณ์สำหรับเพิ่มจุดยึด MULTIANCHOR

  • อุปกรณ์สำหรับเพิ่มจุดยึด MULTIANCHOR

รายละเอียด

  1. อุปกรณ์สำหรับเพิ่มจุดยึด ในกรณีที่จุดยึดหลักมีจำกัด 
  2. วัสดุ อลูมิเนียม อัลลอยด์
  3. มี 3 ขนาด