COBRA 2

  • COBRA 2

รายละเอียด

  • ยังสามารถใช้ในสถานการณ์การทำงานด้วยปัจจัยตกถึง (ดู pag.28) 2 ยาว 165 ซม.โดยไม่ต้องเชื่อม (ความยาวสูงสุดกับตัวเชื่อมต่อ 200 ซม) โพลีเอสเตอร์ลวด 46 มม. ความทนทาน 15 ช็อปปิ้ง ด้วยพลังงานวิบาก หมุน ระบบเชื่อมต่อ เชื่อมต่อวงรี ฝาครอบป้องกัน ABS