AXEL

  • AXEL

รายละเอียด

  • Auto-ล็อคสืบทอดเชือกเดี่ยวและอุปกรณ์มัด นอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้เป็นหน้าอก ครอง สองตำแหน่งล็อคมีส่วนร่วมโดยใต้หรือเหนือส่วนหนึ่งของ การเปิดตัวที่จับเพื่อความปลอดภัยสูงสุด. ความเร็วโคตรสามารถควบคุมได้ถึง 2 เมตร / วินาที โหลดการทำงานสูงสุด: 150 กก. สำหรับเชือกจาก 11 มม. 2013 UPDATE: EN 12841 / C ได้รับการรับรองการลดอุปกรณ์ภายในช่วงสำหรับ การทำงานที่ห้อยลงมาจากเชือก