TURBOFOOT

  • TURBOFOOT
  • TURBOFOOT
  • TURBOFOOT

รายละเอียด

  • อุปกรณ์ปีนเชือกโดยใช้เท้า สามารถปีนได้รวดเร็ว โดยออกแรงไปที่ เท้าทั้ง 2 ข้าง