งานกังหันลม โรงไฟฟ้าลำตะคอง

  • งานกังหันลม โรงไฟฟ้าลำตะคอง
  • งานกังหันลม โรงไฟฟ้าลำตะคอง
  • งานกังหันลม โรงไฟฟ้าลำตะคอง
  • งานกังหันลม โรงไฟฟ้าลำตะคอง
  • งานกังหันลม โรงไฟฟ้าลำตะคอง
  • งานกังหันลม โรงไฟฟ้าลำตะคอง

รายละเอียด

ทีมงานคุณภาพ ระดับแนวหน้า HSN Team
เรียนรู้ ฝึกฝน สร้างสมประสบการณ์ และออกงานจริง
#windturbine
#campsafety
#hsnteam
#highsolutionnetwork
#ropeaccess
#workathight
#ทีมโรยตัว
#spiderman
#กังหันลม

รายละเอียดเพิ่มเติม