จัดจำหน่ายอุปกรณ์การทำงานบนที่สูง

 • จัดจำหน่ายอุปกรณ์การทำงานบนที่สูง
 • จัดจำหน่ายอุปกรณ์การทำงานบนที่สูง
 • จัดจำหน่ายอุปกรณ์การทำงานบนที่สูง

รายละเอียด

ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ Camp จากอิตาลีอย่างเป็นทางการ
จำหน่าย

 • Harnesses
 • Harnesses accessories
 • Helmets
 • Helmets spare parts
 • Energy absorbers and lanyards
 • Anchoring devices
 • Mechanical devices
 • Semi-static ropes
 • Dynamic ropes
 • Accessory cords
 • Ropes accessories
 • Hooks and carabiners
 • Backpacks and bags