บริการรับเหมาที่เกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง

  • บริการรับเหมาที่เกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง

รายละเอียด

รับงานเช่น ทาสี ขึ้นที่สูง ติดตั่งอุปกรณ์ จุดยึดหลังคา 
ติดต่อ 0818057892 คุณปกครอง